Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Nybyggarliv i Vilhelmina 4.

Printed Book

Buy for SEK 180

ePub

 

Read Online

 

Nybyggarliv i Vilhelmina 4.

Hus, hem och handel

ISBN
9789187403088
Soft cover
171 pages
Published
2014
Language
swe

Rolf Kjellström

Price from SEK 180

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 132

Denna bok, fjärde volymen i serien »Nybyggarliv i Vilhelmina», bygger liksom de tidigare på folklivsuppteckningar gjorda av i första hand Nils Eriksson men också av Lisa Johansson samt på O.P. Petterssons skrifter.

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av enkla redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning. Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av annat slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också längre marknadsresor österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Tidigare nummer i Rolf Kjellströms serie »Nybyggarliv i Vilhelmina»:
1. Träd och växter som resurs (2012).
2. Åkerbruk och boskapsskötsel (2012).
3. Jakt, fångst och fiske (2013).