Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Mellan nation och tradition

Printed Book

Buy for SEK 149

ePub

 

Read Online

 

Mellan nation och tradition

Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore

ISBN
9789187403002
Soft cover
153 pages
Published
2013
Language
swe

Ulf Palmenfelt

Price from SEK 149

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 124

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

För att uppmärksamma 200-årsminnet av den gotländske folkminnesupptecknaren Per Arvid Säves födelse arrangerade Högskolan på Gotland och Gotlands Museum i september 2011 ett huvudsakligen av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur finansierat symposium rubricerat »Från nationalism till traditionalism». Under två dagar samlades ett dussintal forskare i Sävesalen vid Gotlands fornsal i Visby för att diskutera skilda aspekter av 1800-talets folkloristiska insamlingsarbete.

Per Arvid Säve representerade den tidiga generation av insamlare som med inspiration från Johann Gottfried von Herder samt bröderna Jacob och Wilhelm Grimm började samla visor och sagor som uttryck för nationalistiska hållningar.

De insamlare som började sin verksamhet under senare hälften av 1800-talet hade i stället målsättningen att dokumentera traditionella kulturelement i kontrast mot det framväxande moderna samhället. Symposiets uppgift var att diskutera varför insamlarnas intresse vid mitten av 1800-talet försköts från nationalism till traditionalism.

Vid symposiet gavs flera exempel på hur företeelser i det svenska 1800-talet influerades av idéer i tiden. Europeiska filosofier påverkade tänkare i Sverige, men deras teser omtolkades och anpassades till inhemska förhållanden. Skandinavismen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen lanserade internationella idéer i svensk tappning.

Förhoppningen är att föredragen vid Sävesymposiet skall bidra till förståelsen av de idéströmningar som styrde Per Arvid Säve och hans samtida i deras förhållningssätt till nation och tradition.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.