Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Nils-Arvid Bringéus

Printed Book

Buy for SEK 200

ePub

 

Read Online

 

Nils-Arvid Bringéus

Örkelljungapåg och Lundaprofessor

ISBN
9789187403040
Hard cover
216 pages
Published
2014
Language
swe

Nils-Arvid Bringéus

Price from SEK 200

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 128

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

I denna bok beskriver Nils-Arvid Bringéus sin trygga uppväxtmiljö i lärarfamiljen i Örkelljunga. Flytten från hembygden till Lund i tonåren öppnade en ny värld, men innebar inte ett definitivt uppbrott. Trots studier och professorskarriär i och utanför det akademiska Lund blev Örkelljunga en fast punkt att återvända till som hembygdsforskare och kulturinspiratör. Den egna familjen och relationer med vänner och forskarkollegor har en väsentlig plats i boken – och i Nils-Arvid Bringéus liv.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.