Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Norsjömålet under 150 år

Printed Book

Buy for SEK 280

ePub

 

Read Online

 

Norsjömålet under 150 år

ISBN
9185352551
Soft cover
399 pages
Published
2004
Language
swe

Anna Westerberg

Price from SEK 280

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 86

Norsjömålet är den variant av Skelleftemålet som talas i Norsjö kommun i norra Västerbotten. Det är en dialekt med många ålderdomliga drag i såväl ljudlära som formlära. Den avviker starkt från riksspråket och är därför tämligen svårbegriplig för den oinvigde. I dag är den dessvärre på väg att dö ut, eftersom de yngre invånarna i Norsjö vanligen inte behärskar den. De talar i stället en utjämnad regional dialekt där de mest särpräglade nordvästerbottniska dragen har ersatts av sina riksspråkliga motsvarigheter. Syftet med Anna Westerbergs studie har varit att följa denna utjämningsprocess i Norsjömålet från de äldsta ljudupptagningarna fram till nutid. Grundmaterialet består av ordagranna transkriptioner av tolv inspelade intervjuer med talare födda mellan 1848 och 1986 (samtliga texter finns med som bilagor i boken). Författaren har studerat 21 representativa dialektdrag för att se hur länge de håller sig kvar. Vissa av dem, exempelvis dativböjningen, dog ut med de talare som föddes på 1800-talet. Andra drag, framför allt bortfallet av r-ändelse i presens singularis (t.ex. han skriv 'han skriver') och ordgruppsaccenten vid partikelverb (t.ex. ta `-bo`rt i stället för som i riksspråket ta bo´rt) lever däremot segt kvar i nutiden, även i den regionala dialekten. Norsjömålet har än i dag en viktig funktion som socialt kitt i vissa miljöer, framför allt i byarna men också på vissa arbetsplatser (företrädesvis mansdominerade sådana).