Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Ortnamnsstudier i urval

Printed Book

Buy for SEK 299

ePub

 

Read Online

 

Ortnamnsstudier i urval

ISBN
9789187403170
Hard cover
471 pages
Published
2016
Language
swe

Lennart Elmevik

Price from SEK 299

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 140

Denna bok innehåller ett urval av de cirka 100 artiklar om ortnamn i Sverige och de övriga nordiska länderna som Lennart Elmevik, professor emer. i nordiska språk vid Uppsala universitet, publicerat inom ett av sina forskningsområden, onomastik. I olika avsnitt finner läsaren studier om några gamla ortnamnselement, -lösa, -sta(d), (-)tuna och -vin, om vissa omdiskuterade sakrala namn, om sjö-, å- och önamn samt om ett antal till sitt ursprung dunkla namn på gårdar, byar m.m.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Redaktör för skriftserierna är docent Maj Reinhammar, maj.reinharnrnar@agora.se.