Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri

Printed Book

Buy for SEK 375

ePub

 

Read Online

 

Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri

Kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning

ISBN
9789187403026
Soft cover
426 pages
Published
2013
Language
swe

Andreas Nordberg

Price from SEK 375

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 126

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

I denna bok diskuteras förhållandet mellan teori och empiri vid utforskandet av förkristen religion i Skandinavien samt hur dessa faktorer kan variera mellan olika discipliner. I centrum står frågorna om soldyrkan, anfäderskult och rituella skördebruk. Studien följer dessa frågors idéhistoria från mitten av 1800-talet till dagens forskningsläge. Det argumenteras för att andra delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet var formativ för studiet av förkristen religion och att de landvinningar och misstag som gjordes då har stort inflytande på dagens forskning.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.