Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Lever Ekenssnacket?

Printed Book

Buy for SEK 186

ePub

 

Read Online

 

Lever Ekenssnacket?

Om äldre och nyare Stockholmsslang

ISBN
9185352470
Soft cover
195 pages
Published
2001
Language
swe

Ulla-Britt Kotsinas

Price from SEK 186

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 79

Ett vanligt antagande är att slangord försvinner lika snabbt som de uppstår. Detta tycks dock inte alltid vara fallet.

I en undersökning där ungdomar i fyra olika Stockholmsförorter fick ange betydelser för ett antal slangord visade det sig nämligen att många, i vissa fall mycket gamla, slangord tycks vara fullt levande, medan andra är så gott som okända. Faktorer som inverkar på ungdomarnas slangkunskaper tycks bland annat vara ålder, kön och i viss mån också behovet av slangord för olika företeelser. Dessutom tycks det ha en viss betydelse om förorten har anknytning till Stockholms gamla arbetarområden, där det s.k. Ekenssnacket en gång talades, eller om den är av senare datum och har en mera heterogen befolkning. I boken diskuteras också de betydelseförändringar som en del äldre ord har genomgått under 1900-talet samt de associationer som tycks ligga bakom ungdomarnas felsvar.