Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Prosten Carl Nyréns Afhandling om Östgöthiska dialecten

Printed Book

Buy for SEK 170

ePub

 

Read Online

 

Prosten Carl Nyréns Afhandling om Östgöthiska dialecten

ISBN
9185352381
Soft cover
129 pages
Published
2000
Language
swe

Maj Reinhammar

Price from SEK 170

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 73

Carl Nyrén var född i Gammalkils socken år 1726 och hade fört ett växlingsrikt liv, bl.a. som Jonas Alströmers högra hand, innan han så småningom slog sig ned som präst i sin hembygd. Vid sin död 1789 var han kyrkoherde i Kuddby och prost i Vikbolandets kontrakt. Avhandlingen om Östergötlands dialekter utarbetade han kring seklets mitt, alltså innan Ihres dialektlexikon trycktes. Den inleds med en för sin tid förvånansvärt insiktsfull översikt över östgötamålen och innehåller vidare en rikhaltig samling ordspråk och talesätt, en förteckning över personnamn samt en omfattande ordbok, där dialektorden, definierade och belysta med språkprov, säkert kan väcka minnen hos dagens östgötar.

Nyréns originalhandskrift förvaras i Linköpings stiftsbibliotek.