Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Sigfrid Svensson som folklivsforskare

Printed Book

Buy for SEK 186

ePub

 

Read Online

 

Sigfrid Svensson som folklivsforskare

En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901

ISBN
9185352462
Soft cover
173 pages
Published
2001
Language
swe

Nils-Arvid Bringéus (red.)

Price from SEK 186

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 78

Sigfrid Svensson (1901–1984), bördig från Löderup i sydöstra Skåne, var verksam vid Nordiska museet 1924–1946 och innehade under åren 1946–1967 professuren i Nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk, vid Lunds universitet. Hans doktorsavhandling Skånes folkdräkter (1935) blev vägledande för den fortsatta klädforskningen i Norden medan en rad essäer publicerade under titeln Bygd och yttervärld (1942) blev grundläggande för innovationsforskningen. Bland övriga arbeten märks Svensk bondekultur (1934) tillsammans med Gösta Berg, Bondens år (1945) och Introduktion till folklivsforsningen (1966).

I anledning av 100-årsminnet av hans födelse anordnades ett seminarium vid Etnologiska institutionen i Lund 31 maj och 1 juni 2001 med föreläsningar företrädesvis av f.d. lärjungar om olika sidor av Sigfrid Svenssons mångsidiga livsgärning som folklivsforskare. Föreläsningarna utges här i bokform av hans efterträdare på lärostolen i Lund, NilsArvid Bringéus.