Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

En 1700-talsordlista från Piteå

Printed Book

Buy for SEK 127

ePub

 

Read Online

 

En 1700-talsordlista från Piteå

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

ISBN
9185352489
Soft cover
98 pages
Published
2002
Language
swe

Maj Reinhammar

Price from SEK 127

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 80

Johan Ihre var en gigant i 1700-talets svenska språkforskning. Hans namn har gått till eftervärlden bl.a. genom Swenskt Dialect Lexicon från 1766. De ordlistor som ligger till grund för detta pionjärarbete finns bevarade i Uppsala universitetsbibliotek. Den dialektordlista som här publiceras ingår i den stora Ihreska handskriftssamlingen men är inte inarbetad i lexikonet. Med all sannolikhet är den yngre, direkt inspirerad av detta verk. Författaren är okänd. Utgåvan har kompletterats med ett register över dialektorden; antalet sökbara ord uppgår härigenom till ca 1 600.

Pitemålet har varit livskraftigt in i senaste tid. Även om utgivaren arbetat med vetenskapliga ambitioner är det hennes förhoppning att inte bara språkforskare med specialintresse utan också dagens pitebor skall få glädje och nytta av hennes möda.