Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2008

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2008

Hard cover
181 pages
Published
2008
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 334

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Bockgård, Gustav: Transkription av dialektinspelningar. Synpunkter och förslag.
Eaker, Birgit: Infinitivkonstruktioner och infinitivmärken i svenska dialekter. En granskning av Kristina Hagrens avhandling.
Edlund, Lars-Erik: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Elmevik, Lennart: Sv. oxel, da. aksel-, no. asal(d). Tre benämningar på träd av Sorbus-släktet.
Honkanen, Tapio: Torraka 'torr tall eller gran på rot'. Ett finskt lånord i svenskan.
Ivars, Ann-Marie: Perfektuella uttryck i sydösterbottnisk dialekt.
Bringéus, Nils-Arvid: Alexis Engdahl – Artur Hazelius' "skaffare" och kritiker.
Huggert, Anders: En huggorm i väggen – ett medel mot väggohyra på Holmön.
Svanberg, Ingvar: Jellyfish in Northern European folk biology.