Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2014

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2014

Hard cover
137 pages
Published
2014
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 340

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Delsing, Lars-Olof: Accenten i skånska sammansättningar. En granskning av Mathias Strandbergs doktorsavhandling.
Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Elmevik, Lennart: Dialektordet rödder.
Ivars, Ann-Marie: Viktiga gränser i det svenska språklandskapet i Finland.
Jonsson, Hans: Några sydsvenska etymologier.
Nordberg, Bengt: Gun Widmark, talspråksforskaren.
Rydving, Håkan: Hans Mebius 1931–2013.
Svanberg, Ingvar: "Underhållas vid en och annan gård såsom en raritet". Om påfåglar i svensk högreståndsmiljö i äldre tid.