Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Från renhållningshjon till modeaccessoar

Printed Book

Out of stock

ePub

 

Read Online

 

Från renhållningshjon till modeaccessoar

10 000 år av relationer människa – hund i Sverige

ISBN
9789187403095
Hard cover
169 pages
Published
2014
Language
swe

Anne-Sofie Gräslund, Ingvar Svanberg

Price from SEK 200

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 133

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Hunden har alltid spelat en viktig roll i människans tillvaro. Bland annat har den vaktat hennes bostäder och boskap, burit och släpat hennes ägodelar, givit värme, sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och t.o.m. proteinreserv. Hunden har dessutom spelat en viktig roll i människans religiösa och rituella liv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan. Denna volym speglar hundens tillvaro och synen på hunden i Sverige och följer utvecklingen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.