Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Handelsmän tog tåget

Printed Book

Buy for SEK 127

ePub

 

Read Online

 

Handelsmän tog tåget

Om handlande och hantverkare i Loshult

ISBN
918535242X
Soft cover
91 pages
Published
2000
Language
swe

Arne Biörnstad

Price from SEK 127

Folklivsskildringar och bygdestudier, no. 16

1816 startade Olof Jönsson Olcén tillsammans med sin bror Per ett manufakturverk vid Killeboda i Loshult. Det fungerade fram till 1859 och spred sina produkter av framför allt seldonsdetaljer till närområdet i Sydsverige.

När manufakturverket upphörde tog socknens handelsmän över distributionen av vad smeder och gördelmakare tillverkade. Riktig fart på affärerna blev det, när Olof Olcéns sonson, Ino, tog tåget och under 1800-talets slut lyckade sprida Loshults tillverkningar över en stor del av Sverige med bland annat 161 järnhandlare som kunder, av vilka 22 hade sin verksamhet i Stockholm.

När en spårvagnsklocka ringde i Stockholm på 1890-talet, var det mycket möjligt att Nils Mårtensson den yngre i Gräshult hade gjutit den och när en smålänning lämnade sitt land för den stora resan till Amerika var hans koffert kanske försedd med handtag, som var smidda i Loshult.