Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2007

Printed Book

Buy for SEK 99

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2007

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
192 pages
Published
2008
Language
swe

Mats Hellspong (red.)

Price from SEK 99

Saga och sed, no. 2007

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2007
Hallgerd och Étain. En isländsk sagagestalt och en irisk sagogestalt
Huss, Leena: Att forska i hotade språk
Svanberg, Ingvar: På spaning efter svenska valar
Åkesson Lynn: Livscykelritualernas återkomst
Älvdalska – dialekt eller minoritetsspråk
Gräslund, Bo: Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e.Kr.
Ekdahl, Sven: Två miniatyrmålningar av Gustav Adolf och Maria Eleonora i en samtida stambok