Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2011

Printed Book

Buy for SEK 99

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2011

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
186 pages
Published
2012
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 99

Saga och sed, no. 2011

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2011.
Häggman, Ann-Mari: En åboländsk balladsångerska och forskningen.
Flygare, Iréne A.: Mellan stjärnedikt, familjegräl och politik. En reflekterande bonde och hans dagbok på 1840- och 1850-talets uppländska landsbygd.
Williams, Anna: Läsning för folket? Agnes von Krusenstjerna och trettiotalets ordstrid.
Nordström, Annika: Allsångshäften i stencil och fotostat – en nygammal historia.
Kaliff, Anders: Goter och goticism – ett europeiskt fenomen.
Jönsson, Lars-Eric: En känsla av ensamhet.
Strauch, Dieter: Gab es ein mittelalterliches Ölandslag?
Fridell, Staffan & Óskarsson, Veturliði: Till tolkningen av Oklundainskriften.
Helander, Hans & Rydén, Mats: Ett brev av skolgossen Per Daniel Atterbom 1799.