Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Varifrån kom svenskan?

Printed Book

Buy for SEK 281

ePub

 

Read Online

 

Varifrån kom svenskan?

Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

ISBN
9185352497
Soft cover
352 pages
Published
2003
Language
swe

Lennart Larsson

Price from SEK 281

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 81

1705 publicerades en tematisk, fyrspråkig ordbok i Riga: svenska, tyska, polska och lettiska. Lennart Larssons studerar de svenskspråkiga orden i ljuset av ordbokens tillkomst och användning. Han spårar författaren till den svenska vokabulären och de tidigare ordböcker som kan ha legat till grund för sammanställningen. Detta är Lennart Larssons doktorsavhandling, framlagd i nordiska språk vid Uppsala universitet.