Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska etnologer och folklorister

Printed Book

Out of stock

ePub

 

Read Online

 

Svenska etnologer och folklorister

ISBN
9789185352838
Hard cover
296 pages
Published
2010
Language
swe

Mats Hellspong, Fredrik Skott (red.)

Price from SEK 250

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 109

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå. Här presenteras professorer såväl som museimän, både skrivbordsteoretiker och fältforskare.

Genom trettiofem biografier får vi i boken inblickar i enskilda forskares verksamhet, i avhandlingar och karriärer men också i akademiska intriger och strider. Sammantaget tecknas en bild av vilka frågor som stått på dagordningen inom det etnofolkloristiska ämnesområdet, vilket ger en initierad beskrivning av ämnets utveckling under 150 år.

Redaktionskommittén för Svenska etnologer och folklorister har bestått av Nils-Arvid Bringéus, Mats Hellspong, Bengt af Klintberg, Agneta Lilja och Fredrik Skott. Hellspong och Skott är volymens redaktörer.