Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Printed Book

Buy for SEK 210

ePub

 

Read Online

 

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

ISBN
9789185352722
Soft cover
208 pages
Published
2008
Language
swe

Carl Renmarck

Price from SEK 210

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 100

Denna bok innehåller nordnorrländsk dialekt från 1700-talet. Upphovsmannen, Carl Renmarck, var född 1724 i Härnösand men familjen flyttade 1732 till Luleå. Manuskriptet till hans ordbok Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera är daterat 1752 och förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Materialet, cirka 1 700 uppslagsord, är hämtat från hela det dåtida Västerbotten, från Umeå i söder till Överkalix i norr, med tyngdpunkt framför allt i Luleå och Lövånger.

Renmarcks ordbok har hittills fört en undanskymd tillvaro. Den har exempelvis varit okänd såväl för Johan Ihre och J. E. Rietz, vårt lands mest kända dialektlexikografer i äldre tid, som för flertalet senare dialektforskare. Utgivaren har därför ansett det vara hög tid att dra fram Carl Renmarcks namn och verk i ljuset.