Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Botaniska strövtåg

Printed Book

Buy for SEK 190

ePub

 

Read Online

 

Botaniska strövtåg

Svenska och engelska

ISBN
9185352519
Soft cover
182 pages
Published
2003
Language
swe

Mats Rydén

Price from SEK 190

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 82

Denna essäsamling inleds med en utflykt i hembygdens växtvärld. Därefter följer några personporträtt: P.D.A. Atterbom i hembygdens Åsbodal, Bruno Liljefors och växterna och Th. O.B.N. Krok och Sigfrid Almquist med sin legendariska flora. Vidare porträtteras några förlinneanska pionjärer inom botaniken i Sverige och England: Johannes Franckenius, William Turner och John Gerard, den sistnämnde samtida med William Shakespeare, som också ägnas en essä.

Två av de inledande essäerna diskuterar växternas namn i svenska och engelska perspektiv.

I bokens andra avdelning presenteras omkring 60 svenska växter ur botaniska, kulturhistoriska (etnobotaniska) och stundom skönlitterära aspekter. De folkliga växtnamnen ägnas stor uppmärksamhet. De speglar en rik biologisk och kulturell mångfald och avslöjar mångskiftande samband mellan växt och människa. De ger ofta drastiska prov på människors associationsförmåga och språkliga fantasi.

Boken, som är illustrerad med bilder från främst J.W. Palmstruchs Svensk Botanik (1802–43), avslutas med en engelsk sammanfattning, en omfattande litteraturlista samt register över växtnamn och personer nämnda i texten.

Mats Rydén har varit professor i engelska i Umeå och Uppsala. Hans botaniska intressen går tillbaka till barndomens Åsbo i Östergötland.