Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2005

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2005

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Soft cover
196 pages
Published
2005

Thorsten Andersson (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 93

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Alanen, Timo: Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet
Andersson, Thorsten: Svethiudh arkeologiskt förankrat
Bjorvand, Harald: Navnet Sola – kan det forklares?
Bjorvand, Harald: Tre elve- og bekkenavn i Aker (Oslo)
Brink, Stefan: De jämtländska ödesbölena
Greule, Albrecht: Indogermanisch *ûed- : *ûod- : *ud- ’Wasser’ in der altgermanischen Hydronymie
Insley, John: Windermere
Nilsson, Leif: The Place-Name Advisory Board of Sweden
Nordisk namnforskning 2004
Strandberg, Svante: Hågra i Tjällmo
Waldenström, Stellan: Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung?
Andersson, Thorsten: Vättern och Vättlösa
Elmevik, Lennart & Korslund, Frode: Gudinnenamnet Fröja i norska ortnamn?