Bokhandel

The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

By Gunnar Ternhag (red.)

Saga och sed 2015
Saga och sed, 2015
Soft cover: 242 pages
Published: 2016
Language: swe
SEK 197
Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammanträde 6 november 2015. Hälsningsord av preses.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2015.
Gunnell, Terry: Sagnagrunnur. En kartlagt database over deislandske folkesagn.
Vikstrand, Per: Aspa löt och Runtuna. Om Rönö hundares tingsplats.
Källström, Magnus: Kungen, bryten och märket. Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering.
Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Märkligt märke.
Ternhag, Gunnar: Vem har hört Fredrik Eimeles musik?
Andersson, Thorsten: Byalag.
Gustavsson, Anders: Vetenskapliga kontakter inom etnologi och folkloristik mellan Sverige och Estland. Personliga erfarenheter och reflektioner.
Fridell, Staffan: Ledherne. Om det gamlia namnen på Kungsholmen och Norra Djurgården.
Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Hinderdon på hundar.
Strandberg, Svante: Bynamnet Drävlei Altuna socken.
Akademien granskar ... Religionsvetenskap.
Akademien granskar ... Musikvetenskap.