Bokhandel

The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

By Staffan Fridell (red.), Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)

Namn och bygd 2016
Namn och bygd, 104
Soft cover: 207 pages
Published: 2017
SEK 95
Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Ainiala, Terhi, Jørgensen, Bent & Nyström, Staffan: Storstadens språkliga dimension. Synpunkter på en stilistisk-retorisk analys av urbana ortnamn i Köpenhamn
Andersson, Thorsten: Dateringen av supradentalerna rn, rs, rt i Sverige. Ortnamnens bidrag
Fellows-Jensen, Gillian: Robert (Rob) Rentenaar 23/9 1938-9/5 2016
Göransson, Sölve: Lilla Horn och Degerhorn på Öland. En förväxlingshistoria
† Huldén, Lars: Tölö, stadsdel i Helsingfors, och några andra namn på Töl-
Nordisk namnforskning 2015
Særheim, Inge: Oddvar Nes 27/12 1938-18/9 2016
Þorunn Sigurðardóttir: Den nya ortnamnslagen på Island. Immateriellt kulturarv och säkerhetsfrågor
Andersson, Thorsten: *Skipalið - ett runsvenskt spökord
Fridell, Staffan: Torsvid
Strandberg, Svante: Fiskeris och Flantsås