Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2016

Printed Book

Buy for SEK 197

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
240 pages
Published
2017
Language
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Price from SEK 197

Saga och sed, no. 2016

Saga och Sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademiens grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden, men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om. Som fasta punkter ingår preses hälsningsord vid högtidssammanträdet 6 november, liksom minnesord över de ledamöter som avlidit under det gångna året, sekreterarens verksamhetsberättelse samt en förteckning över Akademiens ledamöter.