Bokhandel

The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016

By Fredrik Skott (red.), Mathias Strandberg (red.)

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016
Svenska landsmål och svenskt folkliv, 342
Hard cover: 274 pages
Published: 2017
Language: swe
SEK 195
Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, smärre bidrag, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. Forskningsartiklar undergår anonymiserad kollegial granskning av minst två experter på området.