Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Plurala ortnamn

Printed Book

Buy for SEK 200

ePub

 

Read Online

 

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

ISBN
9789187403262
Soft cover
115 pages
Published
2018
Language
swe

Staffan Nyström (red.), Mats Wahlberg (red.)

Price from SEK 200

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 148

De plurala ortnamnen (typ Berga, Forsa, Lunda) utgör sedan långe en livligt diskuterad namngrupp med fortsatt hög aktualitet. Än idag finns här olösta problem, liksom skiftande åsikter mellan olika forskare, och många av de frågor som väcks genom studiet av dessa namn har generell räckvidd för ortnamnsforskningen.

I syfte att sammanfatta forskningsläget och grundligt få diskutera denna gäckande namngrupp anordnade Kungl. Gustav Adolfs Akademien i oktober 2016 ett symposium. Bidragen till detta tillfälle presenteras i denna antologi.