Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2017

Printed Book

Buy for SEK 197

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
169 pages
Published
2018
Language
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Price from SEK 197

Saga och sed, no. 2017

Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2017. Hälsningsord av Preses
Minnesord
Lena Johannesson: Barnbok för en vuxen son
Märta Ramsten: "En läskande dryck ur melodiens klara källa". Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken
Katharina Leibring: Övriga namn - viktigare än det kan låta
Peter Luthersson: Kanonjustering? Om litteraturvetenskapens forskningsobjekt
Staffan Fridell: En götisk begravningsskrift
Ingvar Svanberg: Doftticka (Haploporus odorus) som doftspridare i klädkistor och smakgivare i mat
Thorsten Andersson: Självmord som muntration. Ett bidrag till självmordets roll i Stig Dagermans författarskap
Svante Strandberg: Domö, Fada, Mösa och Til. Svenska ortnamn i kontinentalgermansk belysning
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2017
Akademiens ledamöter