Svenska landsmål och svenskt folkliv 2017

Printed Book

Köp för SEK 195

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2017

Hard cover
258 pages
Published
2018

Fredrik Skott (red.), Mathias Strandberg (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 343

Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, smärre bidrag, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. Forskningsartiklar undergår anonymiserad kollegial granskning av minst två experter på området.