Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Spelmansböcker i Norden

Printed Book

Buy for SEK 250

ePub

 

Read Online

 

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

ISBN
9789187403354
Soft cover
233 pages
Published
2019
Language
swe

Märta Ramsten (red.), Mathias Boström (red.), Karin L. Eriksson (red.), Magnus Gustafsson (red.)

Price from SEK 250

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 159

Spelmansböcker i Norden innehåller sju artiklar av nordiska forskare som presenterar och diskuterar ett särskilt slags musikaliskt källmaterial: personliga, handskrivna notböcker som till största del innehåller dansmusik. Denna typ av notböcker var huvudsakligen i bruk mellan 1600- och 1900-talen, bland annat i de nordiska länderna, och är en intressant källa för forskningen kring melodiers och dansers spridning i tid och rum samt mellan olika sociala samhällsskikt. Notböckernas innehåll har också inspirerat musiker till nya tolkningar av det historiska materialet.

Artiklarna bygger på föredrag från en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö 2017.