Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Religionhistorikern Folke Ström

Printed Book

Buy for SEK 200

ePub

 

Read Online

 

Religionhistorikern Folke Ström

Föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017

ISBN
9789187403361
Soft cover
167 pages
Published
2019
Language
swe

Andreas Nordberg (red.), Olof Sundqvist (red.)

Price from SEK 200

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 157

Många av dem som intresserar sig för fornnordisk religion och mytologi fick den första kontakten med ämnet genom Folke Ströms grundbok Nordisk hedendom, som har utgivits flera gånger sedan den första upplagan kom 1961. Ström tog sin doktorsgrad i ämnet religionshistoria vid dåvarande Stockholms högskola 1942 och skrev därefter en lång rad viktiga bidrag till vår förståelse av den fornnordiska religion och mytologi, som under vikingatiden och den tidiga medeltiden trängdes undan av kristendomen.
I föreliggande volym uppmärksammas Folke Ström (1907- 1996) som människa, religionshistoriker och folkbildare inom ämnesområdet fornnordisk religion. Artiklarna bygger på presentationer vid symposiet »Religionshistorikern Folke Ström», som hölls i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala år 2017, 75 år efter Ströms disputation.