Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Sockenbildning och sockennamn

Printed Book

Out of stock

ePub

 

Read Online

 

Sockenbildning och sockennamn

Studier i äldre territoriell indelning i Norden

ISBN
9185352179
Soft cover
449 pages
Published
1990
Language
swe

Stefan Brink

Price from SEK 75

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 57

Innehåll

Förord 9

1 Inledning 13
2 Kristendomens införande och bakgrund till sockenbildningen i Sverige 17
3 Sockenbildningen i Norden 68
4 Sockennamnen 123
5 Kristnandet och sockenbildningen i ett svenskt landskap 139
6 Sammanfattning och syntes 367
7 Summary 373

Exkurs 1. Speciell ljudutveckling i sockennamn - lexfrasreduktion 379

Exkurs 2. Det medeltida skriftliga källmaterialet i Hälsingland 383

Övriga skrivna källor före 1400 390

Skrivna källor från 1400-talet 392

Skrivna källor från 1500-talets förra hälft 395

Källor och förkortningar 396

Ortnamnsregister 442