Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Önamn i Båven

Printed Book

Out of stock

ePub

 

Read Online

 

Önamn i Båven

En studie över önamnsskicket i en sörmländsk insjö

ISBN
9185352098
Soft cover
120 pages
Published
1985
Language
swe

Staffan Nyström

Folklivsskildringar och bygdestudier, no. 11

En sägen från trakterna kring Båven berättar hur en straffånge fick som sin dom att tillbringa en dag på var och en av sjöns 365 öar. Den dag han var på Broholmen försökte han förgäves bygga en bro till fastlandet, på Grythol­men slog han sönder sin gryta och när han kom till Trottskär var han »så trött, så trött». Slutligen hängdes fången på Galgholmen.
Är det på detta sätt man ska förklara öarnas namn eller finns det andra möjligheter? Vilken bakgrund och betydelse har egentligen önamn som Björköde, Fiön, Fläsklösa, Fyrsten, Grisselön, Hånö, Mörtstugens stall och Persbyx? Och har Båven verkligen 365 öar?
I Önamn i Båven ges svar på dessa frågor. I boken diskuteras också ytter­ligare ett par hundra nu levande eller försvunna namn. Namntolkningarna belyses av ett stort antal fotografier, kartor och skisser.