Arv

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 72 - 2016

Nordic Yearbook of Folklore

SEK 230