Studia Anthroponymica Scandinavica

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Studia Anthroponymica Scandinavica 2020

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Free PDF

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2015

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2014

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2013

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2012

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2011

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2010

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2009

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2008

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2007

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2006

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2005

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2004

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2003

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica 2002

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Free PDF

Studia Anthroponymica Scandinavica 2001

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica 2000

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica 1999

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning