Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2004

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2004

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Soft cover
211 pages
Published
2004

Thorsten Andersson (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 92

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Svethiudh, det svenska rikets kärna
Fridell, Staffan: Sjönamn på -lången i Sverige
Löfdahl, Maria: Serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som organisation, forskarskola och modell
Nordisk namnforskning 2003
Schmidt, Tom: Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den norske 1886-matrikkelen
Fridell, Staffan: Ynneos
Harsson, Margit: Det norske landskapsnamnet Ringerike
Elmevik, Lennart & Widmark, Gun: Debatt: Ortnamnselementet -lösa