Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Namn och bygd 2004

Tryckt bok

Köp för 95 kr

ePub

 

Läs online

 

Namn och bygd 2004

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Häftad
211 sidor
Utgiven
2004

Thorsten Andersson (red.)

Pris från 95 kr

Namn och bygd, nr 92

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Svethiudh, det svenska rikets kärna
Fridell, Staffan: Sjönamn på -lången i Sverige
Löfdahl, Maria: Serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som organisation, forskarskola och modell
Nordisk namnforskning 2003
Schmidt, Tom: Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den norske 1886-matrikkelen
Fridell, Staffan: Ynneos
Harsson, Margit: Det norske landskapsnamnet Ringerike
Elmevik, Lennart & Widmark, Gun: Debatt: Ortnamnselementet -lösa