News

RIG nr 2-3 2018

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Ethnologia Scandinavica 2018

A Journal for Nordic Ethnology

SEK 350

Beowulfkvädet

Den nordiska bakgrunden

SEK 300

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

RIG nr 1 2018

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

SEK 200

Midgård brinner

Ragnarök i religionshistorisk belysning

SEK 300

Preses har ordet

Högtidstal 2005-2015

SEK 90

Ethnologia Scandinavica 2017

A Journal for Nordic Ethnology

SEK 350

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

SEK 200

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95