News

Midgård brinner

Ragnarök i religionshistorisk belysning

SEK 300

Preses har ordet

Högtidstal 2005-2015

SEK 90

Ethnologia Scandinavica 2017

A Journal for Nordic Ethnology

SEK 350

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

SEK 200

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

SEK 300

Namn och bygd 2017

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 72 - 2016

Nordic Yearbook of Folklore

SEK 230

Med stänk av dialekt

Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter

SEK 200

Ethnologia Scandinavica 2016

A Journal for Nordic Ethnology

SEK 350