Nyheter

Beowulfkvädet

Den nordiska bakgrunden

300 kr

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

RIG nr 1 2018

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

200 kr

Midgård brinner

Ragnarök i religionshistorisk belysning

300 kr

Preses har ordet

Högtidstal 2005-2015

90 kr

Ethnologia Scandinavica 2017

A Journal for Nordic Ethnology

350 kr

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

200 kr

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

95 kr

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

300 kr

Namn och bygd 2017

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

95 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr