Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2002

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2002

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
179 sidor
Utgiven
2003
Språk
swe

Lennart Elmevik (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2002

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammantäde 6 november 2002. Hälsningsord av preses
Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2002
Ramsten, Märta: Folkets röst. Perspektiv på ljudinspelningar
Winberg, Christer: Innovationsspridning och kulturgränser. »Flodströmlinjen» som exempel
Klein, Barbro: När skillnad gör skillnad. Reflektioner kring museipolitik, tystnader och judisk kultur i Sverige
Bringéus, Nils-Arvid: Jefta och hans dotter. Bilder av ett »hedersmord»
Klintberg, Bengt af: Stunna och tegas. Något om tydor av känselförnimmelser i svensk tradition
Hallberg, Göran: Ernst Wigforss som språkforskare
Strandberg, Svante: Lommatomten i Essunga
Akademien granskar: 1. Den finsk-ugriska forskningen. — 2. Tendenser och vägval i nordisk namnforskning
Etnologins och folkloristikens ställning i Finland
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2002
Akademiens ledamöter