Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2015

Tryckt bok

Köp för 197 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
242 sidor
Utgiven
2016
Språk
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Pris från 197 kr

Saga och sed, nr 2015

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammanträde 6 november 2015. Hälsningsord av preses.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2015.
Gunnell, Terry: Sagnagrunnur. En kartlagt database over deislandske folkesagn.
Vikstrand, Per: Aspa löt och Runtuna. Om Rönö hundares tingsplats.
Källström, Magnus: Kungen, bryten och märket. Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering.
Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Märkligt märke.
Ternhag, Gunnar: Vem har hört Fredrik Eimeles musik?
Andersson, Thorsten: Byalag.
Gustavsson, Anders: Vetenskapliga kontakter inom etnologi och folkloristik mellan Sverige och Estland. Personliga erfarenheter och reflektioner.
Fridell, Staffan: Ledherne. Om det gamlia namnen på Kungsholmen och Norra Djurgården.
Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Hinderdon på hundar.
Strandberg, Svante: Bynamnet Drävlei Altuna socken.
Akademien granskar ... Religionsvetenskap.
Akademien granskar ... Musikvetenskap.