Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Namn och bygd 2012

Tryckt bok

Köp för 95 kr

ePub

 

Läs online

 

Namn och bygd 2012

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Häftad
336 sidor
Utgiven
2012

Svante Strandberg (red.)

Pris från 95 kr

Namn och bygd, nr 100

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Välkomstord vid Namn och bygds jubileumssymposium 16–18 februari 2012.
Strandberg, Svante: Hundra år med Namn och bygd. Tendenser och utvecklingslinjer.
Andersson, Thorsten: Alsta, Alvastra och Ostra.
Edlund, Lars-Erik: Nmn och bygd och speåkvetenskapen. Nedslag genom hundra år.
Elmevik, Lennart: Ortnamn och lexikon.Ett forskningsfält belyst med exempel ur Namn och bygd.
Fridell, Staffan: Ortnamnsfonetik.
Neumüller, Kristina: Teori och Namn och bygd.
Eggert, Birgit: Middelalderlige stednavnetyper i Namn och bygd.
Nyman, Eva: Hydronymer i Namn och bygd.
Sandnes, Berit: Stedsnavn og språkkontakt i Namn och bygd.
Sœrheim, Inge: Sakrale stadnamn.
Vikstrand, Per: Ortnamn och arkeologi – en stormig affär.
Ainiala, Terhi: Socioonomastisk ortnamnsforskning i Namn och bygd. Socioonomastik som undersökningsobjekt.
Jørgensen, Bent: Namn och bygd og Danmark.
Huldén, Lars: Namn och bygd och Finland.
Schmidt, Tom: Namn och bygd og Norge.
Dalberg, Vibeke: Namn och bygd og Europa uden for Norden.
Nyström, Staffan: Recensioner och anmälningar i Namn och bygd – hur, av vad, av vem?