Nyheter

Ethnologia Scandinavica 2021

A Journal for Nordic Ethnology

350 kr

NoSo 1·2021

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

220 kr

Johan Anders Linders Minnen Volym 2

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 2 Del III-V

350 kr

RIG 2 2021

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Saga och Sed 2020

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Johan Anders Linders Minnen Volym 1

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 1 Del I-II

350 kr

RIG 1 2021

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

250 kr

Ethnologia Scandinavica 2020

A Journal for Nordic Ethnology

350 kr

RIG 2 2020

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Saga och Sed 2019

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Namn och bygd 2020

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

95 kr

RIG 1 2020

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2020

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

RIG 3-4 2020

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr