Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Prosten Carl Nyréns Afhandling om Östgöthiska dialecten

Tryckt bok

Köp för 170 kr

ePub

 

Läs online

 

Prosten Carl Nyréns Afhandling om Östgöthiska dialecten

ISBN
9185352381
Häftad
129 sidor
Utgiven
2000
Språk
swe

Maj Reinhammar

Pris från 170 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 73

Carl Nyrén var född i Gammalkils socken år 1726 och hade fört ett växlingsrikt liv, bl.a. som Jonas Alströmers högra hand, innan han så småningom slog sig ned som präst i sin hembygd. Vid sin död 1789 var han kyrkoherde i Kuddby och prost i Vikbolandets kontrakt. Avhandlingen om Östergötlands dialekter utarbetade han kring seklets mitt, alltså innan Ihres dialektlexikon trycktes. Den inleds med en för sin tid förvånansvärt insiktsfull översikt över östgötamålen och innehåller vidare en rikhaltig samling ordspråk och talesätt, en förteckning över personnamn samt en omfattande ordbok, där dialektorden, definierade och belysta med språkprov, säkert kan väcka minnen hos dagens östgötar.

Nyréns originalhandskrift förvaras i Linköpings stiftsbibliotek.