Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2013

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2013

Inbunden
188 sidor
Utgiven
2013
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv, nr 339

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Andersson, Daniel: Texter i samspel i O. P. Petterssons Gamla byar i Vilhelmina – exemplet Marsvik.
Edlund, Lars-Erik: Sigurd Fries 1924–2013.
Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell littratur om svenska dialekter.
Elmevik, Lennart: Några fall av dd för äldre ð i svenskan.
Helgander, John: "Det avvikande skriftspråket" – dödar eller stöttar det älvdalskan?
Larsson, Lars-Gunnar: Tryggve Sköld 1922–2012
Lorås, Jostein & Storaunet, Ken Olaf: Arborglyfer i et barktatt furutre i det pite-samiske området i Norge.
Skott, Fredrik: "Det har varit gräsligt roligt, men resultatet?" En uppteckning – flera röster. Om Margot Nlssons fältarbete i Väne härad, 1928.
Svanberg, Ingvar: Fågelfängare och sångfåglar i allmogemiljö i 1700- och 1800-talens Sverige.