Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2004

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2004

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
198 sidor
Utgiven
2005
Språk
swe

Lennart Elmevik (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2004

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2004.
Mattsson, Christina: Den svenska skålvisan — en visgenre med historia
Gräslund, Ann-Sofie: Om identitet — några vikingatida exempel med utgångspunkt i runstensmaterialet
Klintberg, Bengt af: Ella Odstedt — en norrländsk folkminnesupptecknare
Ellenius, Allan: Bild och populärvetenskap — ett regionalt perspektiv
Palmenfelt, Ulf: Bröderna Säve mellan tradition och modernitet
Modéer, Kjell Å.: Sedvana och tradition i senmoderna rättskulturer
Talve, Ilmar: I Villa Lusthusporten hos professor Sigurd Erixon
Fridell, Staffan: Två medeltida Nydalagods
Strandberg, Svante: Lämneå, Lien och Dråså. Ortnamn i norra Östergötland
Cöllen, Sebastian: Dvärgen som hamnskiftare. Till förståelsen av det fornvästnordiska dvärgnamnet Litr
Sandberg, Lena & Östlund, Lars: Bondedagböcker som källa för kunskap om skogsarbete. En skogshistorisk analys av tre bondedagböcker från norra Sverige.
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2004
Akademiens ledamöter