Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Namn och bygd 2005

Tryckt bok

Köp för 95 kr

ePub

 

Läs online

 

Namn och bygd 2005

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Häftad
196 sidor
Utgiven
2005

Thorsten Andersson (red.)

Pris från 95 kr

Namn och bygd, nr 93

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Alanen, Timo: Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet
Andersson, Thorsten: Svethiudh arkeologiskt förankrat
Bjorvand, Harald: Navnet Sola – kan det forklares?
Bjorvand, Harald: Tre elve- og bekkenavn i Aker (Oslo)
Brink, Stefan: De jämtländska ödesbölena
Greule, Albrecht: Indogermanisch *ûed- : *ûod- : *ud- ’Wasser’ in der altgermanischen Hydronymie
Insley, John: Windermere
Nilsson, Leif: The Place-Name Advisory Board of Sweden
Nordisk namnforskning 2004
Strandberg, Svante: Hågra i Tjällmo
Waldenström, Stellan: Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung?
Andersson, Thorsten: Vättern och Vättlösa
Elmevik, Lennart & Korslund, Frode: Gudinnenamnet Fröja i norska ortnamn?