Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2000

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2000

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
182 sidor
Utgiven
2001
Språk
swe

Lennart Elmevik (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2000

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Andrœ, Carl Göran: Minnesord den 6 november 2000
Bursell, Barbro: Gustav II Adolf och Livrustkammaren — föremål i retorikens tjänst
Magnusson, Lars: Att skriva framlänges- eller baklängeshistoria — den merkantilistiska litteraturen i Sverige som exempel
Lindegren, Jan: Bröd som vapen. Karl XII och succariebrödet
Larsson, Lars-Gunnar: Sockenlapparnas språk
Strandberg, Svante: Ova. Ett by- och sockennamn i Västergötland
Elmevik, Lennart: Runsten
Fridell, Staffan: De stavlösa runornas ursprung
Lönnqvist, Olov: Rökstenen, Wiede och Bugge. Ett nordiskt forskarsamarbete mot 1800-talets slut
Nyström, Lars: Att gripa till plogen. Adlig identitetskris inom den grevliga ätten Hamilton kring 1800-talets mitt
Akademien granskar: 1. Vid forskningsfronten... 2. Folkloristiken i Sverige — disciplintillhörighet och framtidsutsikter
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2000
Akademiens ledamöter