Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2003

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2003

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
182 sidor
Utgiven
2004
Språk
swe

Lennart Elmevik (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2003

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammantäde 6 november 2003. Hälsningsord av press
Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2003
Svensson, Birgitta: Viktor Rydberg som kulturhistoriker
Swahn, Jan-Öjvind: Sven Liljeblad som folklorist
Hultgård, Anders: Fimbulvintern - ett mytmotiv och dess tolkning
Brink, Stefan: Den förkristna muntliga kulturen i Norden. Till frågan om det kollektiva minnet
Williams, Henrik: »... ok brann hann». Varför sparkade Tor in dvärgen Lit i Balders bål?
Göransson, Sölve: Det öländska skeppslaget. Om »collegium dictum skiplagh»
Larsson, Lars-Gunnar: Suckariebröd
Akademien granskar: Den religionshistoriska forskningen i Sverige
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2003
Akademiens ledamöter