Svenska sagor och sägner

Folktro och sägner från skilda landskap

upptecknade och samlade av Eva Wigström

80 kr

Gotländska sagor 1:1

upptecknade av P. A. Säve

53 kr

Gotländska sagor 1:2

upptecknade av P. A. Säve

53 kr

Gotländska sagor 2:1

upptecknade av P. A. Säve

53 kr

Gotländska sagor 2:2

upptecknade av P. A. Säve

53 kr

Sven Sederströms sagor

Utgivna av Jöran Sahlgren och Sven Liljeblad

Mickels i långhult sagor

utgivna Jöran Sahlgren och Sven Liljeblad