Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Namn och bygd 2015

Tryckt bok

Köp för 95 kr

ePub

 

Läs online

 

Namn och bygd 2015

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Häftad
180 sidor
Utgiven
2015

Staffan Fridell, Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)

Pris från 95 kr

Namn och bygd, nr 103

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Isl. fjall och fell i ortnamnsbelysning.
Andersson, Thorsten: Nordiska bebyggelsenamn ur språklig synvinkel.
Christensen, Lisbeth Eilersgaard & Vikstrand, Per: Ortnamn och bebyggelse. Upptaktsmöte med Nätverk för bebyggelsenamnsforskning den 5 maj 2014 i Uppsala.
Fridell, Staffan, Nyman, Eva & Vikstrand, Per: Ny redaktion för Namn och bygd.
Jørgensen, Bent: Slutning om ældrebebyggelsesforhold på grundlag af yngre navnemateriale.
Nordisk namnforskning 2014,
Schmidt, Tom: De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt.
Strandberg, Svante & Wahlberg, Mats: Eva Brylla 1/3 1944–27/3 2015.
Andersson, Thorsten: Goter, gutar, götar.
Elmevik, Lennart: Till försvar för några tolkningsförslag.
Strandberg, Svante: Tyven, ett sörmländskt sjönamn.